Guido Busch

Colofon

Informatie volgens § 5 van de Telemediengesetz (Duitse wet op de elektronische media)
Guido Busch, Calle San Juan 32, 11190 Benalup - Casas Viejas (Cádiz), Spanje

Contact
E-mailadres: info (at) guidobusch.com

Btw-nummer
Identificatienummer voor de omzetbelasting: ESZ0609912A

Geschillenbeslechting in de EU
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform"):
https://ec.europa.eu/consumers/odr
. Je vindt ons e-mailadres in de colofon hierboven.
Beslechting van consumentengeschillen/algemene arbitragecommissie
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7, lid 1 van de Telemediengesetz (Duitse wet op de elektronische media). Volgens §§ 8 tot en met 10 van de Telemediengesetz (Duitse wet op de elektronische media) zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onverlet. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij de desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de exploitant de inhoud van deze site niet creëert, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht je desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij je ons daarvan in kennis te stellen. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.
Bron:
eRecht24

Webdesign en programmering
feine bande