Guido Busch

Verklaring inzake gegevensbescherming

Algemene kennisgeving en verplichte informatie
Aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:
Guido Busch, Calle San Juan 32, 11190 Benalup - Casas Viejas (Cádiz), Spanje
De verwerkingsverantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens en dergelijke).

Intrekking van jouw toestemming voor gegevensverwerking
Sommige gegevensverwerkingen zijn uitsluitend mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Het is te allen tijde mogelijk om jouw reeds verstrekte toestemming in te trekken. Voor de intrekking volstaat een informele mededeling per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door deze intrekking onaangetast.

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming op: www.agpd.es.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst aan jou of aan derden te laten overdragen. De gegevens worden verstrekt in een machineleesbaar formaat. Als je verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op inzage, rectificatie, blokkering, wissing
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heb je te allen tijde het recht op gratis inzage in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. In dit verband, en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de in de colofon vermelde contactgegevens.

SSL- of TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die je aan ons als websitebeheerder toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Dit betekent dat gegevens die je via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van je browser en het slotsymbool in de browserregel.

Serverlogbestanden
In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de exploitant van de website automatisch gegevens die je browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
De bezochte pagina op ons domein
De datum en tijd van de serveraanvraag
Het browsertype en browserversie
Het gebruikte besturingssysteem
De referrer-URL (de website die je voor de onze bezocht)
De hostnaam van de computer die toegang heeft
Het IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG en de overeenstemmende Spaanse wetgeving (Reglamento General de Protección de Datos RGPD, Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier
Gegevens die je via het contactformulier doorgeeft, met inbegrip van je contactgegevens, worden opgeslagen om je vraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder jouw toestemming.
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is uitsluitend gebaseerd op jouw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG) en de overeenstemmende Spaanse wetgeving (Reglamento General de Protección de Datos RGPD, Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos). Het is te allen tijde mogelijk om jouw reeds verstrekte toestemming in te trekken. Voor de intrekking volstaat een informele mededeling per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door deze intrekking onaangetast.
Gegevens die je via het contactformulier doorgeeft, blijven bij ons totdat je ons verzoekt de gegevens te wissen, jouw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of totdat er geen reden meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken.
Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van de browsersessie. Andere cookies blijven daarentegen op je eindapparaat staan totdat je deze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om jou te herkennen wanneer je onze website opnieuw bezoekt.
Met een moderne webbrowser kun je het plaatsen van cookies controleren, beperken of verhinderen. Veel webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer je het programma sluit. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.
Het plaatsen van cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door jou gewenste functies (bijv. winkelwagentje), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG en de overeenstemmende Spaanse wetgeving (Reglamento General de Protección de Datos RGPD, Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos). Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), dan worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Bron: Configurator voor de verklaring inzake gegevensbescherming van mein-datenschutzbeauftragter.de (met wijzigingen)